IZBOR KOJI ZADOVOLJAVA VAŠE POTREBE
VAŠE POTREBE

Kako odabrati odgovarajuće Castrol hidraulično ulje

ZAHTEV VISKOZNOSTI

Koje su najveće I najmanje viskoznosti potrebne za rad sistema.


RADNA TEMPERATURA

Da li je sistem izložen velikim promenama temperature? Da li se sistem tokom rada zagreva?


VATROOTPORNOST

Da li postoji potreba za korišćenjem teško zapaljive tečnosti?


PREPORUKE PROIZVOĐAČA

Da li postoje posebne preporuke proizvođača opreme?


KOMPATIBILNOST SA MATERIJALIMA

Da li bilo koji od konstrukcijskih materijala zbog svoje nekompatibilnosti ograničava izbor tečnosti?


BRIGA ZA OKOLINU

Postoje li potreba za posebnim merama zbog moguće izloženosti okoline štetnim materijama.


SASTAV ADITIVA

Da li sistem zahteva korišćenje tečnosti koja ne sadrži aditive na bazi cinka (bezpepelni aditivi)?

HIDRAULIČNA ULJA I TEČNOSTI

TEŠKO ZAPALJIVE HIDRAULIČNE TEČNOSTI