ISO razredi viskoznosti

ISO-VG razredi viskoznosti ocenjuju kinematičku viskoznost kod 40oC. Jedinica je mm2/s.

Poređenje rasporeda viskoznosti po ISO i SAE