Profesionalna
oprema

UNIVERZALNA INDUSTRIJSKA PUMPA - USISAVAČ TIP: NIMATIC NRC200/NC200

Koristeći u Vašem pogonu ili radionici Castrolovu industrijsku pumpu možete za puno kraće vreme promeniti emulziju ili ulje (hidrauličko,rezno...) uz besprekornu čistoću.
 
PODRUČJE PRIMENE:
Univerzalna pumpa ili usisavač na komprimirani vazduh ima svoje mesto u svakom proizvodnom pogonu ili radionici. Putem uređaja lako crpimo emulzije, rastvor, hidraulička, reduktorska, rezna i ostala ulja iz različitih rezervoara, centralnih ili hidrauličkih sistema..... Koristimo ga i kod uklanjanja “stranog ulja”(hidrauličkog, ili ulja za klizne staze...) koje pliva na površini emulzije ili rastvora. Uspešno možemo pokupiti ulje ili ostale rastvore koji se prospu oko mašine ili billo gde u radionici. UsisnacevimapromerR2”,kojiomogućavausisavanjevećihdelova, čak i strugotina. Neosetljiv je na zamašćivanje. Moguće ga je montirati na svaku bačvu, koja ima prečnik otvora R 2” + R3/4 “.
 
TEHNIČKI PODACI:
Tehnička koncepcija mlaznice i difuzora osigurava izvanredni usisni kapacitet. Kako uređaj nema gibljivih elemenata, ne zahteva posebno održavanje. Jednostavna koncepcija omogućava laku i praktičnu upotrebu. Moguće je dobiti i pokretnu verziju na kolicima. Tip NRC 200 sa reverzibilnim ventilom za ispumpavanje tečnosti iz bačve, tip NC 200 bez reverzibilnog ventila.

CASTROL REFRAKTOMETAR ZA MERENJE KONCENTRACIJE

PH TRAKICE

Prilagođene radu sa emulzijama.

UREĐAJ ZA MEŠANJE SHP NIMATIC

Koristeći stanicu za pripremu emulzije možete uštediti i preko 50 % koncentrata u poređenju sa ručnim mešanjem emulzije odnosno rastvora.
 
PODRUČJE PRIMENE:
Uređaj koristimo za pripremu odnosno mešanje svih Castrolovih sredstava za hlađenje i podmazivanje koji se koriste pri obradi metala. Uređaj radi na principu injektora u širokom području pritisaka vode i omogućava mešanje u odnosu od 2-20 %.
Jednostavna montaža i rukovanje osiguravaju siguran i ekonomičan rad sa sredstvima za hlađenje i podmazivanje.

MiniDos UREĐAJ ZA MEŠANJE SHP

Koristeći proporcionalni klipni mešać MiniDos moguće je ostvariti tačno proporcionalno mešanje koncentrata i vode nazavisno od ulaznog pritiska vode ili dužini cevovoda emulzije.

PODRUČJE PRIMENE:
Uređaj koristimo za pripremu odnosno mešanje svih Castrolovih sredstava za hlađenje i podmazivanje koji se koriste pri obradi metala. Uređaj radi na principu klipnog mešača i omogućava mešanje u odnosu od 2-10 %. Zavisno od modela mogući su i drugi odnosi.

UREĐAJ ZA SAKUPLJANJE ULJA NIMATIC

Uštedite novac i smanjite vreme potrebno za čišćenje mašina - ovaj jedinstveni sakupljač lako se ugrađuje na sve vrste rezervoara CNC mašina, ima ugrađenu pumpu a sakupljeno ulje može se transportovati na udaljenost do 10 m.

PODRUČJE PRIMENE:
Uređaj posebno napravljen za sakupljanje stranih ulja sa površina emulzija ili drugih rastvora (hidrauličko ulje, ulje za klizne staze). Kontinuiranim sakupljanjem stranih ulja efikasno se sprečava razvoj mikroorganizama čime produzavate radni vek emulzije, sprečavate pojavu korozije, neugodnih mirisa i prevremenu zamenu emulzije (produzenje radne sposobnosti mašine).

UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE EMULZIJE R-3000

Mobilni uređaj koji se može brzo prilagoditi svakoj alatnoj mašini i brzo i učinkovito izdvojiti velike količine stranog ulja i profiltrirati emulziju.

PODRUČJE PRIMENE:
Uređaj radi u bypass načinu rada: pumpa emulziju iz mašine preko vrećastog filtera i kroz rezervoar za dekantiranje ulja, čista emulzija se vraća u rezervoar alatne mašine. Usisni plovak ili magnetni držač usisa osigurava dobro prilagođavanje svakoj mašini. Koristeći ovaj uređaj bitno se produžava radni vek emulzije i smanjuje potrošnja koncentrata i količine otpadne emulzije.

UREĐAJI ZA FILTRIRANJE ULJA

HYPRO je vodeći svetski proizvođač opreme za filtriranje. 

U ponudi imamo:
– Filter elemente
– Visokopritisne filtere
– Povratni filtere
– Duplex filtere
– Mobilne uređaje za filtraciju
– Specijalne uređaje za filtraciju za zahtevne aplikacije

ZAMENSKI FILTERI

Zamenski filteri vrhunskog kvaliteta za hidrauličke, reduktorske i cirkulacijske sisteme. U potpunosti pokrivaju primene kao zamena za Hydac, Mahle, Epensteiner, Parker i dr.

FILTER TEKSTILNI U ROLI ZA FILTRIRANJA EMULZIJA ILI ULJA
Filter role odgovarajućih širina, materijala i debljina za filtriranje emulzija ili ulja za obradu metala.